Přeskočit navigaci.
Domů

Příležitosti pro reálné firmy

Využití Second Life v komerční i v akademické sféře stále narůstá. Inspirující jsou příklady, které nevyužívají Second Life pouze jako nový marketingový kanál, ale i např. jako nástroj k vedení neformální komunikace se svými zákazníky, k realizaci průzkumu mezi firemní cílovou skupinou, k efektivnímu testování nových firemních produktů či marketingových aktivit, ke vzdělávání jako elearningové prostředí, k setkávání pracovníků v rámci mezinárodních týmů či dokonce k náboru nových pracovníků apod.

Oslovení české komunity

Klíčovým faktorem úspěchu jakýchkoliv aktivit v rámci Second Life je dokázat oslovit jeho obyvatele. To však může být velmi obtížné, neboť lidé v Second Life se neshromažďují na jednom místě, nedívají se na několik málo televizních kanálů, nepoužívají žádný jednotný rozcestník míst v Second Life apod.

Efektivním řešením je využití lokálních skupin a zájmových komunit. Jednou z těchto skupin je i československá komunita obyvatel Second Life, která je cíleně budována pomocí portálu www.secondlife.cz a projektu prvního českého virtuálního města.

Díky tomuto portálu a městu Bohemia jsme schopni oslovit zhruba 80% české populace, která se kdy o Second Life zajímala. Ať budete v Second Life představovat svůj podnik či nový produkt nebo budete např. organizovat přednášky a semináře, vždy jsme schopni pro vás oslovit naprostou většinu českých a slovenských obyvatel Second Life.

Efekt vstupu do Second Life

V internetově vyspělejších státech je Second Life využíván nejen k marketingovým účelům, k prezentaci nových služeb a produktů apod., ale také k realizaci průzkumů, k získávání zpětné vazby od zákazníků a zaměstnanců, ke komunikaci, ke vzdělávání a školení, k náboru nových zaměstnanců, k setkávání s obchodními partnery apod.

Vstup firmy do českého virtuálního města znamená:

  • budování image inovativní společnosti
  • pozitivní zájem médií
  • propagace v československém městě i na portále www.secondlife.cz
  • možnost využití městských prostor pro organizaci firemních akcí
  • prezentace firmy při společenských událostech ve městě (setkání, diskuze, koncerty ..)
  • oslovení cca 80ti procent všech Čechů s Slováků, kteří se o Second Life zajímají

Kdo stojí za tímto portálem a projektem virtuálního města

Od společnost beVirtual, s.r.o. převzal projekt podnikatel Ing. Igor Uherčík. V rámci Second Life zastřešuje portál www.secondlife.cz a první české virtuální město Bohemia. V případě zájmu vám projekt rád představí a pokusí se najít cestu, jak Second Life nejlépe využít i ve vašem podnikání. Veškeré kontakty jsou uvedeny v sekci "O nás".