Přeskočit navigaci.
Domů

Pravidla pobytu v československém městě Bohemia

Město je otevřené pro všechny obyvatele Second Life, žádáme vás o dodržování několika základních pravidel:

  • prosíme všechny, aby dodržovali základní pravidla slušného chování.
  • neohrožujte ostatní zbraněmi, k tomu jsou určeny speciální simy
  • při používání dopravních prostředků jezděte prosím po silnicích a nevrážejte úmyslně do avatarů a budov
  • pro všechny avatary platí zákaz pohybovat se po veřejných prostranstvích nazí, nebo s viditelnými pohlavními orgány
  • neprovozujte na veřejných prostranstvích sex
  • jakákoliv propagace, či vystavování pornografických, rasistických nebo pedofilních materiálů je zakázána
  • umisťování SL nebo Rl reklamy bez dohody se správcem je zakázána 

Nepoužívejte prosím chat skupiny k osobním mstám a urážkám druhých. 

Děkujeme za respektování pravidel a přejeme všem, aby se ve městě dobře bavili.