Přeskočit navigaci.
Domů

Odvrácená strana SL

V poslední době se roztrhl pytel s těmi, kteří žádají členy Rady o udělení banu či jiného trestu pro některé avatary, někdy velmi nekompromisně a často bez nadhledu a snahy pochopit situaci i z jiného pohledu. S rozrůstající se komunitou Čechů a Slováků a dalšími a dalšími nově příchozími do Second Life přestávají stačit jednoduchá pravidla. Je potřeba je přizpůsobit především těm uživatelům, kteří svým chováním obtěžují "slušnější" většinu obyvatel, která se chová ohleduplně a tolerantně z vlastní vůle.

Následující tipy by vám měli sloužit jako návod, jak se chovat v případě, že si připadáte někým obtěžováni nebo omezováni.

V rámci celého Second Life platí jistá pravidla chování, která je nutné dodržovat. Jsou to Community Standards a Terms of Services, a už při prvním vstupu do SL jste souhlasili s jejich dodržováním. Tato pravidla platí ve všech regionech. V rámci Bohemie máme další pravidla, která je povinen dodržovat každý, kdo chce ve městě pobývat. Nejedná se o nic zvláštního, bežný slušný uživatel tato pravidla dodržuje přirozeně. Pravidla pro chování v regionech Czechoslovakia a Czechoslovakia2 najdete zde. Pravidla chování na regionech, kde se nacházejí pozemky k bydlení a podnikání, tedy regiony Czechoslovakia3 a Bohemia, najdete tady.

Jste-li obtěžováni někým kdekoli v SL, máte možnost daného uživatele zařadit na Mute list nebo na něj poslat Abuse Report. O těchto možnostech se více dozvíte v tomto návodu.
V případě, že vás někdo obtěžuje v soukromém regionu (mimo Mainland), můžete kontaktovat majitele pozemku a upozornit ho na takového avatara.
V Bohemii můžete také požádat někoho z Rady města Bohemia, aby takovému avatarovi udělil ban, tedy zákaz vstupu do města. Zde je krátký návod, jak postupovat.

Zkuste se s daným uživatelem nejdříve domluvit. Komunikace v SL je ořezána o neverbální složku a mnohdy nedorozumění vznikají jen proto, že toho druhého špatně pochopíte. Jedná-li se o nováčka, odkažte ho na pravidla chování v SL i ve městě, mnoho avatarů si jen zkouší, co všechno lze v SL dělat a mnohdy netuší, že i vy jste lidé a ne figurky náhodou stojící v okolí.

Pokud uživatel i přes domluvu pokračuje ve svém chování, požádejte někoho z Rady města, kdo je právě online, o pomoc. Vždy napište jméno avatara, stručný popis toho, co se děje, jak reagoval dotyčný na váš pokus o domluvu, a především, doložte to screenshotem nebo částí konverzace. Bez jména avatara a prokazatelné ukázky toho, co provádí, vám nemůže nijak pomoci. Napíšete-li, že ten a ten udělal to a to a nijak to nedoložíte, nemůžeme na základě takové informace nikoho nijak postihovat. 

Nikdy neberte spravedlnost do vlastních rukou a netrestejte způsobem oko za oko. V SL neexistuje nic jako přiměřená sebeobrana, nezapomeňte, že každé takové vaše jednání je ve své podstatě také útok. Krom toho, že se snižujete na úroveň toho, kdo ostatní obtěžuje, stáváte se i vy viníkem a můžete se také snadno stát tím, kdo bude postižen.

Posíláte-li část Local chatu, uložte vybranou část do notecardu a pošlete jej, do IM se vejde jen krátká část textu a je často velmi nepřehledná.
Nezapomeňte, že posílat vaši IM konverzaci někomu jinému přímo v SL je také porušení pravidel, pošlete ji v případě potřeby emailem.
Screenshot nemusíte v žádném případě uploadovat, uložte ho na nějaký server k tomu určený, pošlete jej přímo při focení na některý server podle tohoto návodu, nebo ho prostě pošlete emailem.
Snímek, na kterém nejsou jména avatarů ani vlastníci objektů není důkazem vůbec ničeho. Udělejte takový obrázek, na kterém je zřetelné, jak se avataři jmenují, a vyberte objekt, nebo jeden z objektů, které jsou součástí obtěžování, otevřete paletku Edit v záložce General, kde je jméno majitele objektu, a pak teprve fotku uložte.

Současně se žádostí o ban uživateli můžete samozřejmě poslat i Abuse Report, jestliže se domníváte, že daný avatar přestupuje i pravidla celého Second Life. 

V případě, že se jedná o spam do skupinového chatu, tedy vkládání reklam nebo opakované vkládání nesmyslných nebo obtěžujících textů, jedinou možností jak takového avatara postihnout, je Abuse Report. Skupiny, které jsou otevřené, a umožňují připojení do skupiny komukoli, což je i případ skupiny www.secondlife.cz, nemají žádnou technickou možnost daného avatara vyloučit ze skupiny trvale. Pokud tedy někdo ve skupině spamuje, jediné, co můžete udělat je zaslání Abuse Reportu, případně české texty alespon stručně přeložit do angličtiny.

Chcete-li si stěžovat přímo na někoho z členů Rady města Bohemia, pošlete popis situace a screenshot nebo log chatu přímo na email info@secondlife.cz.

Avatar, který dostane ban, je obvykle zapsán do banlistu. První postih za porušení pravidel je ban na 24 hodin. Při opakovaných banech se doba prodlužuje a není-li daný uživatel ochoten opakovaně dodržovat pravidla, ban může být udělen trvale.

V rámci města Bohemia i skupiny www.secondlife.cz platí zákaz umisťování, rozdávání a jiné šíření nevyžádané reklamy na RL i SL místa, produkty i služby jakoukoli formou. Reklama šířená bez předchozí domluvy s vedením města je okamžitě po nahlášení trestána trvalým banem, a pochopitelně tyto avatary na banlist nezapisujeme.

 

Doufáme, že tento návod vám nejen pomůže se orientovat v situacích, kdy jde vašemu avatarovi o život :), ale snad vás také přinutí se trochu zamyslet nad tím, že Second Life má sloužit především k setkávání, komunikaci a přátelení se, a ne k tomu, abyste si zbytečně kazili zábavu a virtuální život hádkami o nicotnostech. Zachovávejte chladnou hlavu i v horkých letních měsících ;)